HP8-4/5

Oberer durchm. D1: 300 mm
Unterer durchm. D2: 240 mm
Höhe H: 280 mm
Blech Wand/Bodenstarke: 4/5 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 42 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 127 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 120 kg
Art.Nummer: HP8-4/5