Giesloffel N15010

lici naberacka
Durchmesser D: 150 mm
Höhe H: 75 mm
Blech S: 10 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 2,0 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 5,8 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 4,9 kg
Art.Nummer: N15010