Giesloffel N2003

lici naberacka
Durchmesser D: 200 mm
Höhe H: 100 mm
Blech S: 3 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 5,3 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 15,0 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 12,9 kg
Art.Nummer: N2003