N1608.4828

lici naberacka
Durchmesser D: 160 mm
Höhe H: 80 mm
Blech S: 8 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 2,5 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 7,3 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 6,3 kg
Art.Nummer: N1608.4828