N1605.4418

lici naberacka
Durchmesser D: 160 mm
Höhe H: 80 mm
Blech S: 5 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 2,6 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 7,5 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 6,5 kg
Art.Nummer: N1605.4418