N1805.4418

lici naberacka
Durchmesser D: 180 mm
Höhe H: 90 mm
Blech S: 5 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 3,5 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 10,3 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 9,9 kg
Art.Nummer: N1805.4418