N2505.4845

lici naberacka
Durchmesser D: 250 mm
Höhe H: 125 mm
Blech S: 5 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 9,1 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 28,0 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 24,0 kg
Art.Nummer: N2505.4845