N2805.4828

lici naberacka
Durchmesser D: 280 mm
Höhe H: 140 mm
Blech S: 5 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 15,9 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 46,0 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 43,0 kg
Art.Nummer: N2805.4828