N805.4828

lici naberacka
Durchmesser D: 80 mm
Höhe H: 40 mm
Blech S: 5 mm
Inhaltsangaben Al Legierungsschmelze: 0,30 kg
Inhaltsangaben Cu Legierungsschmelze: 0,85 kg
Inhaltsangaben Zn Legierungsschmelze: 0,70 kg
Art.Nummer: N805.4828